header image
 

Ewidencje i rejestry

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 prowadzone są m.in następujące rejestry i ewidencje:

  • Rejestr zatrudnionych pracowników
  • Rejestr wydanych opinii
  • Rejestr wydanych informacji
  • Rejestr wydanych orzeczeń
  • Rejestr klientów
  • Rejestr wysłanych teczek do innych poradni
  • Rejestr dotyczący awansu zawodowego nauczycieli
  • Rejestr upoważnień do przetwarzania danych
  • Rejestr umów powierzenia
  • Inne wynikające z prawa pracy i prawa oświatowego.