header image
 

Struktura własnościowa i majątek

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15 mieści się w budynku przy ul. Dzieci Warszawy 42.

Poradnia dysponuje gabinetami do prowadzenia diagnoz i terapii oraz następującymi pomieszczeniami: sekretariat, składnica akt, pokój socjalny, magazynki, toalety.

Mienie znajdujące się we władaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 w Warszawie, będącej jednostką organizacyjną m. st. Warszawy, stanowi własność miasta stołecznego Warszawy.

Sprawozdanie finansowe dostępne pod adresem: https://dbfoursus.bip.um.warszawa.pl/