header image
 

Władze

Dyrektor Poradni – dr Jakub Skrzek

Wicedyrektor – mgr Małgorzata Bańczak

Wicedyrektor – mgr Dorota Leśniczuk