header image
 

Struktura organizacyjna

Struktura PPP15:

  1. Dyrektor
  2. Zastępcy Dyrektora
  3. Rada Pedagogiczna

Pracownicy pedagogiczni: Psycholodzy, Pedagodzy, Logopedzi, Rehabilitanci, Doradca zawodowy.

Poradnia zatrudnia również pracowników administracji i obsługi oraz lekarza-konsultanta.